Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Saarijärven Yhtenäiskoulun Eppulassa ja viheralueilla tarpeen mukaan. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat vuosittain.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti vuosiluokkien 1 – 2 oppilaille sekä vuosiluokkien 1 – 9 erityisopetukseen siirretyille oppilaille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukukausirytmiä ja sitä järjestetään vain koulupäivinä. Järjestämisvastuu on perusopetuksella.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan keskitetysti keväällä, mutta hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti eDaisy-palvelun kautta. Tarvittaessa hakulomakkeen saa kaupungintalolta tai sen voi tulostaa alta.

Tuntiluokat ja hinnat ovat:

  • Jos lapsi osallistuu toimintaan alle 3 h/pv, maksu on 90,- euroa/kk
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan 3-4 h/pv, maksu on 120,- euroa/kk
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan yli 4 h/pv, maksu on 150,- euroa/kk

Maksusta peritään puolet, jos

  • aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa
  • lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä
  • lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua ei peritä.

Jos lapsi jää pois aamu- ja iltapäivätoiminnasta, niin paikka tulee sanoa irti kirjallisesti kaksi viikkoa ennen muutosta.

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen ja perustuu perheen hakemuksessa ilmoitettuun toimintatarpeeseen.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Hakemus lausuntoineen / perusteluineen toimitetaan koulutoimistoon. Päätöksen maksun alentamisesta tai poistamisesta tekee sivistysjohtaja.


Lisätiedot:

Eppulan aamu- ja iltapäivätoiminta

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat

044 4598 341
koululaiset.reppula@saarijarvi.fi

Lanneveden koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

044 4598 462

Anssi Hemminki

yhtenäiskoulun rehtori

044 4598 305
anssi.hemminki@saarijarvi.fi

Janne Nummikoski

koulunjohtaja, luokanopettaja

044 4598 218
janne.nummikoski@saarijarvi.fi

Timo Jokinen

koulunjohtaja, luokanopettaja

044 4598 233
timo.jokinen@saarijarvi.fi

 

Koululaiset pelaavat frisbeegolfia

Tutustu myös

Tutustu Saarijärven kouluihin Peda.net-palvelussa.

Avaa Peda.net