Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -työ on kehitetty tukemaan lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Lapset puheeksi -työ tukee esimerkiksi lasten koulunkäyntiin liittyvissä tai vanhempien työ- tai terveystilanteeseen liittyvissä muutoksissa tai huolissa. Menetelmä on käytössä myös ennaltaehkäisevästi ja universaalisti.

Lapset puheeksi® (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta. Lähtökohtana on tukea perheitä heidän arkisissa ympäristöissä, kuten lasten kouluissa, päiväkodeissa, neuvolassa tai vapaa-ajanympäristöissä. Työtä tehdään myös erilaisissa terveys- ja sosiaalialan palveluissa ja järjestöissä. Tavoitteena on kohdata kaikki perheet ja erityisesti ne, joilla on tapahtunut elämässä muutoksia.

Lapset puheeksi -menetelmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kumuloituminen ja siirtyminen seuraaville sukupolville. Lapset puheeksi -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta.

Saarijärvellä apua tarjoaa Saarikka

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan kaikille Saarikan toimipisteissä asioiville vanhemmille silloin, kun perheen elämäntilanne on muuttunut esimerkiksi perheenjäsenen sairauden tai taloudellisten huolten seurauksena ja sen tavoitteena on keskustella lasten kehitystä suojaavista asioista.

Lannistunut oppilas nojaa käsiinsä

Lue lisää

Tutustu tarkemmin Lapset puheeksi -menetelmään!
Avaa sivusto