Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Oppimisen tuki

Oppilaan kasvua ja oppimista edistetään, seurataan ja tuetaan koulussa yhteistyössä huoltajien kanssa. Luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä oppilaan oppimisen hyväksi. Tarvittaessa oppilas voi saada joko lyhyt- tai pidempiaikaista tukea.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasoja on kolme; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut. Tukitoimet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

Oppimisen tuen rinnalla oppilas voi saada myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea.

Oppilas kirjoittaa

Tutustu myös

Tutustu Saarijärven kouluihin Peda.net-palvelussa.

Avaa Peda.net