Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Opiskelijalle

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolun sähköisellä hakemuksella. Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu perusopetuksen oppimäärä. Valintaperusteena on perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Saarijärven lukion keskiarvoraja on 6,80.

Lukion voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin, jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 150 opintopistettä, joista pakollisia opintoja on 94/102 opintopistettä ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja vähintään 20 opintopistettä. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja lukiodiplomeilla.

Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Saarijärven lukion lukuvuosi jakaantuu kuuteen jaksoon. Jakson pituus on noin 6 viikkoa ja kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Jakso päättyy päättöviikkoon. Opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain valituista opintojaksoista riippuen.

Opiskelija itse päättää, mitä opintojaksoja hän lukuvuoden aikana opiskelee.

Opetusnäyttö lukion luokassa

Ajankohtaista

Ajankohtaista31.3.2023

Tutustu myös

Saarijärven lukio Peda.net-palvelussa.

Avaa Peda.net