Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Esiopetus

Mitä esiopetus on? Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus ei ole oppiainesidonnaista vaan se muodostuu kokonaisuuksista. Esiopetuksessa edistetään myös lapsen kiinnostusta kulttuuriin ja taiteisiin, liikuntaan sekä luontoon ja ympäristöön.

Toiminnassa korostuvat vuorovaikutus, vertaisryhmä ja positiivinen ilmapiiri. Pedagogiset ratkaisut ja käytännöt esiopetuksessa ovat: kaikille yhteinen esiopetus, oppimisen ja oivaltamisen ilo, lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana, hyvinvointi ja toimiva arki. Lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tarpeet ovat keskiössä. Turvallisuus ja kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen ovat arjessa läsnä.

Ilmoittautuminen 1.8.2022 käynnistyvään esiopetukseen, 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluun ja niitä täydentävään varhaiskasvatukseen toteutetaan 17.1.-31.1.2022.

Ilmoittautuminen tehdään eDaisy-sähköisessä asioinnissa.

Toimintakaudella 2022-2023 esiopetusta järjestetään vuonna 2016 syntyneille lapsille ja 2022-2024 kaksivuotista esiopetuskokeilua vuonna 2017 syntyneille lapsille.

Esiopetusta ja 2-vuotisen esiopetuksen kokeilua järjestetään kaikissa Saarijärven kaupungin päiväkodeissa sekä yksityisessä päiväkoti Solmussa.

Saarijärvi on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. Lapsi osallistuu esiopetukseen kahden vuoden ajan. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Esiopetuksen lisäksi huoltajat voivat valita täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään kaikissa päiväkodeissa niiden aukioloaikojen mukaan. Vuorohoitoa järjestetään Sivulan päiväkodissa. Vuorohoidossa olevien lasten esiopetusta toteutetaan aamu- tai iltapäivisin lapsen hoitoaikojen puitteissa.

Syyslukukausi 14.8.2023-15.12.2023
Syysloma 16.10 – 22.10.2023
Itsenäisyyspäivä keskiviikko 6.12.2023
Joululoma 16.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi 8.1.2024-31.5.2024
Talviloma 26.2 – 3.3.2024
Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024
Vappu keskiviikko 1.5.2024
Helatorstai 9.5.2024; perjantaina 10.5.2024 ei järjestetä esiopetusta


Esiopetuksen oppilaiden kuljetus

Esiopetuksen oppilaiden huoltajien tulee hakea kuljetusta huollettavalleen esiopetuspaikkaa hakiessaan. Hakemus jätetään silloinkin, kun koulumatka kunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan on viittä kilometriä pitempi.

Esiopetuskuljetukset järjestetään yhdessä perusopetuksen kuljetusten kanssa. Kuljetusta haetaan joko esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä eDaisyssä tai erillisellä lomakkeella.

Lapsi esittelee maalattuja käsiään

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily