Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kehittäminen ja hankkeet

Tuetaan yhdessä -hanke

Saarijärvellä toteutetaan 1.6.2022-31.12.2023 Tuetaan yhdessä -hanke varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se on Oikeus Oppia -kehittämisohjelman mukainen.

Hanketyöntekijänä toimii kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Emilia Pohjonen.

Tuetaan yhdessä -hankkeen tavoitteena on:

  • Vahvistaa varhaisen tuen toteuttamista varhaiskasvatuksessa
  • Tarjota ammatillista osaamista lisäävää koulutusta henkilöstölle
  • Mahdollistaa varhaisen tuen yhdenvertainen toteutuminen kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Hanke edistää varhaiskasvatuksen laatua henkilöstön ammattitaidon vahvistuessa ja lain mukaisten tukitoimien siirtyessä käytäntöön. Lapsen varhainen tuki toteutuu lähipalveluna lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä entistä paremmin. Laadukas varhaiskasvatus vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa.


 

Digisti metsään -hanke

Digisti metsään -hanke ajalla 1.11.2021 – 28.2.2023. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus (OPH) valtionavustuksesta: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa.
Hanketyöntekijänä toimii Paula Lemponen.

Hankkeen aikana:

  • Opetetaan, kuinka digitaalisia laitteita voidaan käyttää leikin, kokeilun ja tutkimisen kautta oppimiseen
  • Laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa digitaalisten laitteiden käytön vuosisuunnitelman
  • Suunnitellan ja toteutetaan henkilökunnan kanssa toimintaa niin, että lähiluontoa hyödynnetään monipuolisesti oppimisympäristönä
  • Kannustetaan perheitä yhdessä liikkumaan luonnossa ihmetellen, tutkien ja oivaltaen
Digisti metsään -hanke

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily