Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lapsen arki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on koko perheelle merkittävä asia. Tutustuminen lapsen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan helpottaa aloittamista. 

Varhaiskasvatuksessa lapsellasi on säännöllinen ja turvallinen päivärytmi, jossa vuorottelevat ohjattu ja vapaa toiminta, ulkoilu, ruokailu ja lepo. 

Alla on kuvattu tarkemmin päivärytmin, liikunnan, ruokailun, terveyden ja vakuutuksien osa-alueet osana päivähoidon arkea.

Kun lapsen hoitopäivä alkaa, niin vanhempi saattaa lapsen ja varmistaa, että lapsi otetaan vastaan varhaiskasvatuspaikassa. Lapsen tulo- ja lähtöaika kirjataan henkilökunnan puhelimeen Daisy-järjestelmään.

Varhaiskasvatuksessamme noudatetaan säännöllistä ruokailurytmiä. Aamupala sijoittuu kahdeksan ja puoli yhdeksän välille, lounas syödään kello yhdentoista ja kahdentoista välillä ja välipala kahden ja puoli kolmen välillä. Vuoropäiväkodissa tarjotaan lisäksi päivällinen ja iltapala, jos lapsi on illalla hoidossa. Tarkemmat ruokailuajankohdat voit tarkistaa lapsen omasta varhaiskasvatuspaikasta.

Päivän aikana varhaiskasvatuspaikoissamme lapsilla on sopivassa suhteessa aikaa vapaalle ja ohjatulle toiminnalle niin sisällä kuin ulkona. Lapset toimivat varsinkin aamupäivän aikana usein pienryhmissä. Tarkempaa tietoa viikon toiminnasta saa lapsen varhaiskasvatuspaikan kasvattajalta tai ryhmän toimintasuunnitelmasta.

Lepohetkeä varhaiskasvatuspaikoissamme vietetään lounaan jälkeen. Lepohetkellä kuunnellaan kasvattajan lukemaa satua tai rauhoittavaa musiikkia.

Varhaiskasvatuspaikoissamme ulkoillaan joka päivä, joten ulkoilua varten lapsella tulee olla sään mukaiset varusteet mukana. Kassista tulee löytyä vara- ja vaihtovaatteita yllättävien tilanteiden varalle.

Liikunta lapsen varhaisvuosina on erittäin tärkeää, sillä liikkuessaan lapsi harjoittelee ja kehittää motorisia taitojaan, jolloin myös hänen terveytensä, hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kehittyvät. Liikkuminen ja sen tuomat hyvät motoriset taidot parantavat lapsen edellytyksiä uusien asioiden oppimiseen. Liikunta tuo lapselle iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia sekä myönteistä elämänasennetta. Liikkuvasta lapsesta kasvaa mitä todennäköisimmin liikkuva aikuinen.

Saarijärvellä varhaiskasvatuksessa lapset liikkuvat päivittäin sekä ohjatusti että omaehtoisesti. Varhaiskasvatukseen on laadittu liikunnan vuosipuu (linkki), jota toteutamme päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Syksyllä 2016 julkaistiin uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, joissa suosituksena on, että lapsi liikkuisi vähintään kolme tuntia joka päivä. Osa tästä liikunnasta tapahtuu hoitopäivän aikana, osa muuna aikana esimerkiksi perheen kanssa yhdessä liikkuen.

Päiväkoteihin ja ryhmäperhepäivähoitokoteihin ruoka tulee ruokapalvelun tuottamana yhtenäiskoulun keittiöltä ruokalistan mukaan. Ryhmäperhepäivähoitokodeissa aamu- ja välipala valmistetaan itse.

Perhepäivähoidossa hoitajat vastaavat ruuan valmistuksesta. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatuksessa hoitoajan mukaan aamupala, lounas ja välipala, vuorohoidossa tarvittaessa myös päivällinen ja iltapala.

Varhaiskasvatuksen ruokailun tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ravintoon ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokailutottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen riittävään syömiseen. Ruokailuhetkillä opetellaan myös hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Varhaiskasvatuksen ruokailu täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua.

Jos lapsellasi on ruoka-aineallergioita, tulee niistä toimittaa lääkärin / terveydenhoitajan todistus lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Todistus on voimassa vuoden ajan ja se tulee päivittää toimintakauden alussa elo-syyskuussa. Jos lapsellasi on erityisruokavalio, tulee siitä toimittaa erityisruokavaliolomake lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.

 

Lapsen sairastumisesta tulee ilmoittaa välittömästi, sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatuspaikkaan. Lapsi voi palata, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan, ulkoilla, eikä tartuntavaaraa ole. Yksi kuumeeton päivä olisi suositeltavaa. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Jos lapsi sairastuu kesken päivän, ilmoitamme siitä vanhemmille ja lapsi tulee hakea mahdollisimman pian kotiin. Lapsen vakavissa tapaturmatilanteissa vanhemmille ilmoitetaan asiasta heti. Välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa tilataan ambulanssi paikalle. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Jos lapsi tarvitsee hoitopäivän aikana lääkitystä, lapselle laaditaan aina lääkehoitosuunnitelma. Vanhemmat toimittavat lääkkeen varhaiskasvatuspaikkaan alkuperäisessä pakkauksessa, jossa näkyy lääkärin reseptillä määrittelemä annos.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksessa täytetään kaikista neljä vuotta täyttävistä lapsista ”4-vuotias lapsi päivähoidossa” -lomake. Vanhemmat vievät lomakkeen neuvolaan mennessään lapsen kanssa nelivuotistarkastukseen.

Saarijärven kaupunki on vakuuttanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset tapaturman varalta OP Pohjola -vakuutusyhtiössä, jonka perusteella korvataan hoitopäivän aikana sattuneet tapaturmat. Saarijärven kaupungin tapaturmavakuutus korvaa lapselle varhaiskasvatuksessa tapahtuneesta tapaturmasta aiheutuneet kustannukset kuten lääkärinpalkkiot, hoito- ja sairaalamaksut sekä kuljetuskustannukset.

Vahinkoilmoitus tallennetaan varhaiskasvatuspalveluissa vakuutusyhtiön järjestelmään.

Huoltaja maksaa hoidosta aiheutuneet kustannukset ja hakee korvausta vakuutusyhtiöltä.

Kela-korvaus tulee olla haettuna ennen vakuutuskorvauksen hakemista.

Vakuutus ja kaupunki eivät pääsääntöisesti korvaa esinevahinkoja, joita sattuu päivähoidossa oleville lapsille. Tapaturmien yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien korvaamisesta päätetään aina erikseen tapauskohtaisesti.

Lapset istuvat tuoleillaan

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily