Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat joko kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatus. Molemmissa on Saarijärvellä tarjolla sekä päiväkoti- että perhepäivähoitoa. 

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa ja se johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta. Palvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti – säästät aikaa, vaivaa sekä luontoa. Lisätietoja varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatusjohtajalta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista ja palvelusetelin hakemisesta saat Yksityinen varhaiskasvatus -sivulta.


Asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Asiakasmaksun määrittämistä varten tositteet perheen tuloista toimitetaan eDaisy-asioinnin kautta tai varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Maaliskuun 2023 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen muutoksesta on 20.12.2022 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

1.3.2023 tehtävän muutoksen myötä kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu on 295 €/kk (perheen nuorin lapsi). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 € /kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä asiakasmaksu on 28 € /kk.

Perhevapaa ja asiakasmaksu

Perhevapaa uudistui 1.8.2022. Uuden perhevapaan piirissä olevan perheen tulee ilmoittaa perhevapaan pitämisestä ennakkoon varhaiskasvatuksen toimistosihteerille sähköpostilla tai daisy-viestillä seuraavasti:

Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Asiakasmaksu hyvitetään tältä ajalta.

Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Asiakasmaksu hyvitetään tältä ajalta.

Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Asiakasmaksua ei hyvitetä tältä ajalta.

Lapsen paikka samassa varhaiskasvatusyksikössä säilyy perhevapaan aikana enintään 13 viikon yhtäjaksoisen poissaolon ajan kunnes hän täyttää 2 vuotta.

 

Suosimme sähköistä asiointia, mutta jollei se onnistu, voi myös täyttää ja toimittaa paperiset lomakkeet osoitteeseen Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.

Lapset laskevat liukumäkeä

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily