Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja perusopetuksen. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä tuen tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Saarijärven varhaiskasvatuksessa on käytössä esi- ja perusopetuksen tapaan kolmiportainen tuki, joka tarkoittaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä tarvittavien yhteistyötahojen (esimerkiksi koulujen, perheneuvolan ja terapeuttien) kanssa.

Kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille, ja se on olennainen osa Saarijärven varhaiskasvatusta ja esiopetusta, ja koko henkilöstö osallistuu sen toteuttamiseen.

Tehostettu tuki sisältää samoja elementtejä kuin yleinen tuki. Saarijärven varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehostettu tuki kuuluu lapselle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea useissa arjen tilanteissa ja usealla kehityksen osa-alueella.

Erityistä tukea annetaan pääasiallisesti silloin, kun tuen tarve johtuu lapsen vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä. Erityisessä tuessa pedagoginen, kasvatuksellinen ja hoidollinen tuki monipuolistuvat entisestään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä tarvittavien yhteistyötahojen (esimerkiksi koulujen, perheneuvolan ja terapeuttien) kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ohjaa huoltajia sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä lapsen tuen tarpeiden tunnistamisessa. Lisäksi hän suunnittelee ja arvioi lapsen tarvitsemia tukitoimia edellä mainittujen tahojen kanssa kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti.

Saarijärvellä toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka konsultoivat kaupungin ja yksityisten kaikkia varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköitä.


  • Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
    Puh. 044 4598 340
  • Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
    Puh. 044 4598 735
  • Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
    Puh. 044 4598 463
Päiväkodin seinäjuliste

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily