Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Pikku-Mäntylän päiväkoti

Pikku-Mäntylän päiväkoti

Pikku-Mäntylän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä Tiitiäiset sekä 1-4-vuotiaiden ryhmä Tiukuset. Päivähoitopaikkoja on 42.

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen, hyväksyvä, kannustava ja monipuolinen hoito-, kasvatus- ja oppimisympäristö sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen leikkiä ja luontoa hyväksi käyttäen. Kaiken perustana on laadukas perushoito ja yksilöllisyys ryhmätaitoja unohtamatta sekä kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa.

Tavoitteena on lapsen hyvinvointi sekä hänen myönteisen ja realistisen minäkuvansa vahvistaminen. Huomioimme lapsen vapaan, omaehtoisen leikin merkityksen tasapainoisen kehityksen tukena. Rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään ja tuemme terveen itsetunnon, omatoimisuuden ja sosiaalisuuden kehitystä.

Petäjäpolku 3, 43100 Saarijärvi

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6.30-17

Tiukuset p. 044 7114 625
Tiitiäiset p. 044 4598 234

pikku-mantylan.paivakoti@saarijarvi.fi

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily