Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kaupungin toiminta-avustusten haku vuodelle 2024

Yleisavustuksen ja monitoimitilojen ja –paikkojen ylläpitoavustuksen hakuaika päättyy 29.2. klo 15.00.

Saarijärvellä toimivia yhteisöjä/ yhdistyksiä avustetaan lainsäädännön, kunnan yleisten linjausten ja luottamuselinten tapauskohtaisten tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkinnan mukaisesti. Avustukset myöntää 1.1.2024 alkaen sivistyslautakunta.

Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee ja täydentää Saarijärven kaupungin strategiaa, tavoitteita ja palvelutuotantoa. Avustusten myöntämisen perusteena on yhteisöjen tasapuolisuus ja toiminnan vaikuttavuus.

Saarijärven kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2024 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset seuraavasti:

  1. Yleisavustus hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 15
  2. Erillinen tapahtuma-avustus (jatkuva haku)
  3. Monitoimitilojen ja –paikkojen ylläpitoavustus hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 15
  4. Urheilustipendit sekä kulttuuritoimen kohdeapurahat kulttuuritoimintaan ja kulttuuristipendit
  5. Kansainvälisen toiminnan avustukset ystävyyskuntatoimintaan ja yhteisöjen kansainväliseen toimintaan tarkoitetut avustukset

Tutustu avustusten jakamista ohjaavaan avustusohjeeseen tästä linkistä.

Avustusta haetaan omalla sähköisellä hakulomakkeella (alla). 

Saarijärven kaupungin erillinen tapahtuma-avustus (jatkuva haku)

Lomakkeita ja ohjeita saa tarvittaessa kaupungintalon neuvonnasta.

Paperiset avustushakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Saarijärven kaupungin kirjaamo, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Yhteyshenkilö avustushakuun liittyvissä kysymyksissä:

Anu Kinnunen, hyvinvointikoordinaattori, 040 5537989, anu.kinnunen@saarijarvi.fi

Janne Haapanen, vapaa-aikapäällikkö, 0444598296, janne.haapanen@saarijarvi.fi