Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset ovat nyt haettavissa

Saarijärven kaupunki julistaa haettavaksi kaikki vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset seuraavasti:

  • kaupunginhallituksen myöntämät järjestöavustukset, projektiavustukset, avustukset kansainväliseen toimintaan, ylläpitoavustukset, kylätoimikuntien avustukset sekä avustukset monitoimitalojen ylläpitoon
  • kulttuuritoimen kohdeavustukset sekä kulttuuristipendi
  • liikunta- ja nuorisoavustukset

Hakuaika päättyy 28.2.2023 klo 15.00.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Jo aiemmin jätetyt vuoden 2022 hakemukset huomioidaan.
Tarvittavat liiteasiakirjat on lueteltu hakuohjeissa.

Hakemukset ja hakemusmenettelyä koskevat ohjeet löytyvät sähköisinä oheisesti nimettyjen alla olevien valikoiden avulla:

  • Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset
  • Sivistystoimen myöntämät avustukset
  • Kulttuuristipendi

 

Lomakkeita ja ohjeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta.

Avustushakemukset liitteineen jätetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi tai kirjallisena osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Järjestöt
Projektiavustukset
Avustukset kansainväliseen toimintaan
Ylläpitoavustukset
Avustus kylätoimikunnalle

Kaupunginhallitus on vahvistanut avustuksen myöntämisen yleiset periaatteet:

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset

Saarijärven sivistyslautakunta jakaa avustuksia sekä kulttuuri-, liikunta- että nuorisojärjestöille.
Painopiste vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisoavustuksia jaettaessa on nuoriso- ja kuntoliikunta.

Kulttuuristipendi

Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 – vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin Saarijärvellä kirjoilla olevalla nuorelle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

 

 

Lisätietoja:

kaupunginhallitukselle osoitettavat avustukset:
talousjohtaja Maarit Tuononen 044 4598 207

liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustukset:
vapaa-aikapäällikkö Janne Haapanen 044 4598 296

kulttuuritoimi: museotoimenjohtaja Kirsi Hänninen 044 459 8292