Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista.
Saarijärvellä on kolme päälautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupalautakunta sekä muut toimielimet:
Viitasalo-opiston johtokunta, Sydän-Suomen jätelautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

 

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä päättää vapaata sivistystoimea koskevista asioista. Vapaaseen sivistystoimeen luetaan vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto-, museo- ja kirjastotoiminta.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä:
Niina Vuori puheenjohtaja, Heli Ihanainen varapuheenjohtaja, Ari Kinnunen, Pirjo Leppämäki, Miikkael Reiman, Ulla Palmu ja Jukka Oittinen. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström ja sihteerinä Satu Mäntynen.

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä:
Jouni Vuori puheenjohtaja, Ilkka Lintunen varapuheenjohtaja, Suvi Ahola, Esa Oikari, Päivi Peltokangas, Kaisa Ilola ja Eero Sekki.
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä Sini Savolainen.

Lupalautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Lupalautakunta ratkaisee myös ne poikkeamisasiat, joissa hakijana on kunta itse. Esittelijänä toimii rakennustarkastaja Jouni Vesala, ympäristösihteeri Mia Rahinantti, kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi ja sihteerinä Laura Heiskanen.

Lupalautakuntaan kuuluu 5 jäsentä:
Esko Janhonen puheenjohtaja, Mika Tamminen varapuheenjohtaja, Marjatta Suomäki, Pirjo Leppämäki ja Jari Penttinen.

Viitasalo-opiston johtokunta huolehtii Viitasalo-opiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan Pohjoisessa Keski-Suomessa.

Viitasalo-opiston johtokuntaan kuuluu 3 jäsentä: Heikki Mikonmäki puheenjohtaja, Raimo Rytsy ja Tero Tenhunen.
Esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Timo Tikka.

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Sydän-Suomen jätelautakunnan puheenjohtajana toimii Matti Tannermäki. Esittelijänä ja sihteerinä toimii jätehuoltoasiamies.

 

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista anne­tun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet: Erkki Autio puheenjohtaja, Riitta Kaikuranta varapuheenjohtaja, Hannu Vilkkilä, Arja-Leena Peiponen, Anna-Liisa Neittaanmäki.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätöksentekoon tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan jäsenet: Hannu Vilkkilä puheenjohtaja, Matti Tannermäki varapuheenjohtaja, Risto Vesterinen, Marjut Pollari ja Sari Järvinen.