Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Muut toimielimet

Vanhusneuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa kahden vuoden toimikausittain, Saarijärven ensimmäinen vanhusneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2000. Vanhusneuvoston asettaminen perustuu kuntalain § 27 sekä vanhuspalvelulain § 11.

Se on kaupungin, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jolla varmistetaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus valitsee paikkakunnalla toimivien eläkeläisjärjestöjen esityksien pohjalta jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää neuvostoon kaupunginhallituksen edustajan ja sihteerin.
Vanhusneuvosto valitsee eläkeläisjärjestöjen keskuudesta vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatteella.

Jäsenet 2023

Ari Kinnunen, puheenjohtaja Saarijärven Eläkeläiset ry
Arja-Leena Peiponen, varapuheenjohtaja Saarijärven seniorit ry
Aaro Lahtinen Saarijärven Eläkkeensaajat
Ari Kinnunen Saarijärven Eläkeläiset ry
Marjut Pollari Kaupunginhallituksen edustaja
Virpi Päiviö Asiakasneuvoja, sihteeri

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.
Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Saarikan alueen vammaisneuvoston toiminta on päättynyt 30.12.2022.

Saarijärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.10.2022 § 182 perustaa 1.1.2023 alkaen
Saarijärven ja K-kuntien (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi) yhteisen vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston vastuukuntana toimii Saarijärvi.

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Vammaisneuvosto valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Saarijärven kaupungin edustaja ja vammaisneuvoston puheenjohtaja:
Marjut Pollari
marjut.pollari@saarijarvi.fi

Saarijärven kaupungin varaedustaja:
Pulmu Kuorelahti-Juntunen
pulmu.kuorelahti@saarijarvi.fi

Saarijärven ja K-kuntien vammaisneuvoston pöytäkirja 13.2.2024