Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Hankintakalenteri

Saarijärven kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti. Hankintalain mukaisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin omaa pienhankintaohjeistusta. Kaupungin hankintoja ohjaa hankintalaki, kaupungin hallintosääntö ja kaupungin hankinta- ja pienhankintaohjeet.

Saarijärven kaupungin hankintojen strategisten tavoitteiden mukaisesti kaupunki vahvistaa hankintatoiminnan ohjausta ja tiedonkulkua julkaisemalla kaupungin hankintakalenterin verkossa. Hankintakalenteri antaa ennakkotietoa tulevista julkisista hankinnoista ja lisää hankintatoiminnan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kunnan tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttö tehostaa myös kunnan omaa toimintaa, kun kaikki toimialat ja tulosalueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista. Päivitetty hankintakalenteri julkaistaan tarpeen mukaan. Lisätietoja saa tarvittaessa hankinnan valmistelijalta.