Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tuloveroprosentti 9,36%
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,4 %
Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjien kiinteistöveroprosentti 0 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 151 806 €
Vuosikate / poistot % 165 %
Vuosikate / € / as 597 €
Asukasmäärä 9 115

Investoinnit netto -397 095 €
Lainat / as 2 987 €
Konsernilainat / as 5 220 €

Toimintakate=toimintatulot-toimintamenot -64 232
Vuosikate 3 260
Tilikauden yli-/alijäämä 0
Investoinnit netto -2 469