Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tuloveroprosentti 9,36%
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,4 %
Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjien kiinteistöveroprosentti 0 %

Toimintakate=toimintatulot-toimintamenot -23 666
Vuosikate 3 450
Tilikauden yli-/alijäämä 0
Investoinnit netto -4 961

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 192 863 €
Vuosikate / poistot % 136 %
Vuosikate / € / as 499 €
Asukasmäärä 8 975

Investoinnit netto -1 883 945 €
Lainat / as 416 €
Konsernilainat / as 4 442 €