Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tuloveroprosentti 9,30%
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,4 %
Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjien kiinteistöveroprosentti 0 %

Toimintakate=toimintatulot-toimintamenot -23 007
Vuosikate 3 137
Tilikauden yli-/alijäämä 2
Investoinnit netto -2 342

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 911 958 €
Vuosikate / poistot % 123 %
Vuosikate / as 558 €
Asukasmäärä 8 846

Investoinnit brutto -2 200 772 €
Investointitulot ja rahoitusosat 2 352 881 €
Lainat / as 285 €
Konsernilainat / as 1 645 €