Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tavoitteena on lisätä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointityötä tehdään laajasti kaikilla kunnan toimialoilla.

Hyvinvointikoordinaattori tukee kaupungilla tehtävää hyvinvointityötä ja toimii hyvinvointialueen yhdyshenkilönä.  Tärkeä tehtävä on myös koota hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatia yhteistyössä verkostojen kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja/tai -kertomukset sekä seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumista.

Saarijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.6.2023 kokouksessaan Saarijärven laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2025.

Tiivistelmään voit tutustua tästä linkistä.

Julkaistaan suunnitelman valmistuttua.

Julkaistaan suunnitelman valmistuttua.

Julkaistaan suunnitelman valmistuttua.

Saarijärvi on kuntalaisia varten. Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten mahdollisuutta osallistua yhteisten ja itselle tärkeiden asioiden edistämiseen. Kuntalaisten kuulluksi tulemista vahvistetaan osallisuussuunnitelman avulla, jossa määritellään osallisuustyön periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet.

(osallisuussuunnitelma julkaistaan kevään 2024 aikana)

Vapaaehtoistoiminta

Saarijärven kaupunki haluaa kannustaa asukkaitaan osallistumaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Tältä sivulta löydät tietoa kunnan vapaaehtoistoiminnasta, tulevista koulutuksista ja avoimista vapaaehtoistehtävistä. Lisäksi saat tietoa, miten pääset mukaan juuri sinulle mielekkääseen toimintaan.

Vapaaehtoistoiminta edistää paitsi monen ihmisryhmän hyvinvointia, niin myös vapaaehtoisten itsensä osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta. Vahva asukkaiden osallisuuden kokemus hyödyttää kuntalaisia monella tapaa. Siitä on hyötyä paitsi yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta, myös yhteisöllisyyden ja konkreettisen osallistumisen näkökulmasta.

Haluaisitko lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?  Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa sekä avoimia vapaaehtoistehtäviä.

Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa toimintaa, jota tehdään palkatta omasta vapaasta tahdosta hyödyttämään toista ihmistä tai yhteisöä. Vapaaehtoistoiminta nähdään keinona vaikuttaa ja osallistua, lisätä yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä tukea kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa. Se hyödyttää niin vapaaehtoista itseään kuin ympäröivää yhteiskuntaakin. (Kansalaisareena ry)

Vapaaehtoinen toimii aina tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Tärkeintä on oma kiinnostus sekä motivaatio vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoinen ei korvaa ammattityötä, vaan tuo omannäköisensä lisän toimintaan.

Vapaaehtoistoiminta voi tarjota merkityksellistä tekemistä, uusien ihmisten kohtaamista ja lisätä yhteisöllisyyttä. Avun saaminen, mutta etenkin sen antaminen toiselle ihmiselle lisää hyvinvointiamme. Vapaaehtoistoiminta ei sido pitkäaikaisesti ellet sitä halua, vaan siihen osallistutaan omien mahdollisuuksien ja elämäntilanteen mukaan. Vapaaehtoisella on aina oikeus myös jättäytyä pois toiminnasta. Vapaaehtoiselle annetaan perehdytys ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen.

Ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista on hyvä pohtia, minkälaista vapaaehtoistoimintaa haluaisit tehdä ja miksi? Mikä motivoi sinua toimintaan mukaan lähtemisessä? Millaisessa toimintaympäristössä haluaisit toimia ja kuinka paljon sinun on mahdollista käyttää aikaasi siihen? Myös omia voimavaroja on hyvä pohtia ennen toiminnan aloittamista ja sen aikana.

Mikäli haluat lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, otathan yhteyttä hyvinvointikoordinaattoriin (yhteystiedot alla). Aluksi käymme yhdessä läpi sinun kiinnostuksesi ja toiveesi vapaaehtoistehtävälle ja saat perehdytyksen vapaaehtoistoimintaan. Sinun on myös mahdollista käydä Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskurssi verkossa itsenäisesti. Se antaa perustiedot ja -taidot ikääntyneiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Kurssin pääset suorittamaan Koulutukset -osioista.

Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia muutoksia, joiden vuoksi arjen toiminnoista selviytyminen voi vaatia ulkopuolisen tukea. Ikääntyneiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan kaivataan erityisesti uusia vapaaehtoisia. Jo pienikin apu ja seuranpito voi olla suureksi iloksi ikääntyneelle. Ja mikä parasta, hyvästä mielestä saa nauttia paitsi ikäihminen myös avun tarjoaja itse!

Vapaaehtoinen voi toimia oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaan; säännöllisesti tai kertaluonteisesti. Vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi ikääntyneen ulkoilukaverina, saattoapuna kauppareissulla tai muilla asioilla, kulttuurikaverina erilaisissa tapahtumissa tai digikaverina erilaisten digilaitteiden käytön opettelussa. Vapaaehtoinen voi tuoda helpotusta yksinäisyyteen esimerkiksi ikäihmisen kanssa kahvittelemalla tai vaikkapa puhelinsoitoin. Apu voi olla oikeastaan mitä vain, tärkeintä on, että vapaaehtoinen kokee tehtävän itselleen mieluisaksi.

Vapaaehtoistoimijat otetaan lämpimästi vastaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyvien yksiköissä.

 • Saarijärven kotihoito
 • Heralan Serviisi, Heralankuja 4
 • Iltarusko, Pekkasentie 1, Pylkönmäki
 • Kotikontu, Mittarinpolku 9

Alla olevilla videoilla käihmiset kertovat, miksi kannattaa lähteä mukaan vapaaaehtoistoimintaan ja mihin he voisivat tarvita vapaaehtoisen apua.

video 1
video 2
video 3

Saarijärvellä toimivat digiopastajat ovat henkilöitä, jotka neuvovat ja opastavat ikäihmisiä digiosaamisessa. Digitutorilta voit kysyä neuvoja, kuinka aloittaa kosketusnäyttöpuhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttö. Saat tarvittaessa apuja myös laitteen hankkimiseen.

He ovat vierellä kulkijoita, joilta uskaltaa kysyä ne oudoimmatkin kysymykset. Saat neuvoja, esim. kuinka käydä omakannasta katsomassa lääkkeiden reseptejä, Kelan sivuja tms.

Digitutorit toimivat Saarijärven kirjastolla, josta heille voi varata ajan. Digitutorit ovat käytettävissä tiistaisin klo 17-19 ja torstaisin klo 12-14, aina tunnin asiakasta kohden, voit tilata tutorin myös kotikäynnille. Heidän palvelunsa ei maksa mitään asiakkaalle.

Varaa aika: Saarijärven kirjasto, puh. 044 4598 257

Kulttuuriluotsi on vapaaehtoinen, jota voi pyytää tueksi ja seuraksi kulttuurikohteisiin. Toiminnan tavoitteena on edistää tasavertaisia mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin. Kulttuuriluotsi ei korvaa henkilökohtaista avustajaa tai kohteen-opasta, vaan lähtee seuraksi vertaisena.

Kulttuuriluotsit lähtevät tueksi esimerkiksi museoihin, konsertteihin, teattereihin, kirjastoihin ja elokuviin. Mikäli haluat lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, otathan yhteyttä hyvinvointikoordinaattoriin (yhteystiedot alla).

Katso kulttuurieväitä vapaaehtoisen reppuun -video.

Saarijärven kaupunki on mukana Hykari -hankkeessa (2022-2024), jonka aikana on tarkoitus kouluttaa vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli Hykareita paikkakunnalla asuvien ikäihmisten avuksi. Tavoitteena on lisätä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja kehittää paikkakunnalle toimiva vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli, jotta toimintaan mukaan lähteminen olisi kaikille asukkaille helppoa ja mielekästä. Tämän sivun koulutukset -osiosta löydän Hykari -vapaaehtoistoiminnan verkkokurssin, jonka voit halutessasi käydä täysin itsenäisesti.

Kurssi antaa sinulle valmiudet ikääntyneiden parissa vapaaehtoisena toimimiseen. Pääset myös näkemään apuvälinevideoita, joissa tutustutaan ikääntyneiden tyypillisimmin käyttämiin apuvälineisiin vapaaehtoisen näkökulmasta.

Mikäli haluat tietoa ainoastaan vapaaehtoisena toimimisesta, voit opiskella kurssin osat 1&2, jotka käsittelevät vapaaehtoistoimintaa.

Hykari vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus verkossa:

 • Kurssin kesto noin 4 oppituntia
 • Ilmainen
 • Ei vaadi erillistä kirjautumista tai ohjelmien lataamista
 • Voit suorittaa milloin tahansa
 • Saat kurssitodistuksen
 • Saat kouluttajalta palautetta
 • Saat lisätietoa paikkakuntasi vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista (mikäli Hykari -hanke on niistä tietoinen, paikkakuntien tilanteet vaihtelevat)

Pääset osallistumaan verkkokurssille tästä linkistä.

Olet lämpimästi tervetullut vapaaehtoistoimintaan.

Saarijärven seurakunta:

https://www.saarijarvenseurakunta.fi/osallistu

Punaisen ristin Saarijärven osasto:

Saarijärvi | RedNet (punainenristi.fi)

Anu Kinnunen

hyvinvointikoordinaattori

040 553 7989
anu.kinnunen@saarijarvi.fi