Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Seuratoiminta

Saarijärvellä toimii lukuisia aktiivisia liikuntajärjestöjä, jotka omalta osaltaan monipuolistavat paikkakunnan liikuntatarjontaa eri ikäryhmille. 

Järjestötoiminta perustuu suurelta osin vapaa-ehtoistyöhön, joka on merkittävää ja tärkeää seuratoiminnan mahdollistamiseksi. Järjestöt toimivat myös kaupungin vapaa-aikatoimen yhteistyökumppaneina. Sivistyslautakunta myöntää vuosittain  avustusta järjestötoimintaan. Hakuaika on helmikuussa samanaikaisesti kaupungin muiden avustusten kanssa.

Seuraparlamentti

Parlamentin tarkoituksena on parantaa viestintää seuroista kaupungin ja kaupungilta seurojen suuntaan.

Lisäksi seuraparlamentin tavoitteena on:

  • Yhteistyön lisääminen seurojen välillä
  • Seurojen välillä tiedonkulun parantaminen
  • Tapahtumien yhteensovittaminen
  • Talkootyön yhdistäminen
  • Seuratoiminnan kehittäminen Saarijärvellä
  • Seuraparlamentti kokoontuu kolme kertaa vuodessa
Jääkiekkojoukkue istuu vaihtopenkillä