Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

Erityisnuorisotyö on luonteeltaan sosiaalista nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tehtävänä on edistää nuoren psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia, mikä tapahtuu parhaiten yhteistyössä muiden nuorten kanssa työtätekevien tahojen kanssa.

Erityisnuorisotyöhön kuuluu kohdennettua työtä yksittäisten nuorten kanssa, pienryhmätoimintaa, kerhotoiminnan järjestämistä, toimintaa eri tavoin kouluilla, nuorisovaltuuston toiminnan tukemista sekä mukana olemista avoimen nuorisotyön tapahtumissa ja leireillä.

Erityisnuorisotyön teemoja ovat:

  • kaverisuhteet, yksinäisyys
  • kiusaaminen
  • itsetunto
  • haasteet koulussa tai vapaa-ajalla
  • pelaaminen
  • päihteiden käyttö
  • näpistykset
  • seksuaalisuus
  • muut nuoruuteen liittyvät asiat

 

Saarijärven kaupungin erityisnuoriso-ohjaaja

Marko Henttinen
044 4598 740
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

Erityisnuorisotyöntekijä Marko Henttinen

Tutustu myös

Saarijärven nuorisopalveluiden Facebook-sivut

Avaa Facebook-sivut