Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat tukea arjen, tulevaisuuden tai oman elämäntilanteensa pohtimiseen. Ohjaus on nuorelle aina maksutonta ja täysin vapaaehtoista. Palvelun löydät lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Etsivää nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki 1285/2016.

Nuoren voi ohjata etsivään nuorisotyöhön mikäli:

  • viranomainen arvioi työssään saamansa tiedon valossa nuoren hyötyvän etsivän nuorisotyön ohjauksesta
  • nuori ei ole vielä valmis kiinnittymään itsenäisesti tarvitsemaansa palveluun tai palveluiden tarve on laaja
  • nuori ei ole sitoutunut palveluun tai toimintaan, jonka piirissä hän on tai on arvioitu riski, että hän on putoamassa tai jo pudonnut palvelun ulkopuolelle
  • nuoren kanssa on käyty keskustelua tuentarpeesta ja nuori on antanut suostumuksensa yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamiseen.

Tietojen luovutus etsivään nuorisotyöhön turvaa nuorelle mahdollisuuden saada viiveettä apua ja tietoa julkisista palveluista, joita hän voi tarvita. Etsivälle nuorisotyölle luovutetaan ainoastaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot. Tiedot luovutetaan aina ensisijaisesti nuoren suostumuksella.

Nuorisolaissa kuitenkin säädetään, että muu viranomainen tai Kansaneläkelaitos voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin (Nuorisolaki 1285/2016, 11§).

Tyttö katsoo auringonlaskua rannalla

Tutustu myös

Saarijärven nuorisopalveluiden Facebook-sivut

Avaa Facebook-sivut