Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kokoelmat

Saarijärven museon kokoelmat

Saarijärven museo kertoo esine-, arkisto- ja valokuvakokoelmiensa sekä hoidossaan olevien taidekokoelmien välityksellä Saarijärven menneisyydestä ja nykypäivästä. Museokokoelmat ovat museotoiminnan perusta. Niitä hyödynnetään museon näyttely-, julkaisu- ja opetustoiminnassa.

Saarijärven museon toimialueena on Saarijärven kaupunki ja tietyiltä osin myös historiallinen ns. Vanhan Saarijärven alue. Museo ottaa kokoelmiinsa esineitä, valokuvia, arkistoaineistoa ja taideteoksia pääasiassa museon toimialueelta ja kokoelmapolitiikkansa mukaisesti. Aineiston museoarvon kannalta on tärkeää, että siitä on olemassa hyvät taustatiedot. Aineiston tulee olla myös niin hyväkuntoista, että sen säilyttäminen ja esillepano ovat mahdollisia. Jos museokokoelmissa on lahjoitettavaksi tarjottavaa esinettä useita kappaleita, ei sitä pääsääntöisesti oteta museoon, koska säilytystiloja on rajallisesti.

Otathan yhteyttä museoamanuenssiin ennen aineiston lahjoittamista.

Lahjoitukset museoon

Merja Kähkönen

museoamanuenssi

044 4598 268
merja.kahkonen@saarijarvi.fi

Museon esinekokoelmassa on noin 21 000 esinettä, arkistossa noin 1300 kokoelmaa, käsikirjastossa yli 6000 nidettä ja kuva-arkistossa noin 70 000 valokuvaa, diaa ja digikuvaa. Museon hoidossa olevissa taidekokoelmissa on noin 2500 teosta. Lehtileikearkiston artikkelikohtainen tietokanta sisältää noin 35 000 viitettä.

Esinekokoelma

Saarijärven museon esinekokoelmassa on noin 21 000 Saarijärven seudulta peräisin olevaa esinettä, mm. 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen talonpoikaisesineistöä sekä saarijärveläisiin yrityksiin, elinkeinoihin, kunnallisiin laitoksiin, yhdistyksiin ja yksityishenkilöihin liittyvää aineistoa pääasiassa 1900-luvulta.

Taidekokoelmat

Saarijärven museo vastaa Beda, Katri ja Aune Heralan säätiön, Saarijärven Mannilan Taidesäätiön sekä Saarijärven kaupungin taidekokoelmien hoidosta ja luetteloinnista. Kokoelmissa on yhteensä noin 2500 teosta. Säätiöiden ja kaupungin taidekokoelmien keskeisen osan muodostavat saarijärveläisten ja saarijärveläislähtöisten taiteilijoiden teokset. Museo sijoittaa kokoelmien teoksia kaupungin eri yksiköihin.

Arkisto

Saarijärven museon arkisto sisältää noin 1300 kokoelmaa saarijärveläisten yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden arkistoaineistoja. Arkistossa on mm. Tapperin taiteilijaveljeksiin ja Juholaan, Hannes Autereeseen ja Paavali Savoseen liittyvät kokoelmat.

Kuva-arkisto

Saarijärven museon kuva-arkisto sisältää noin 70 000 valokuvaa, diaa ja digikuvaa saarijärveläisiä maisema-, rakennus-, henkilö-, työ- ja tapahtumakuvia sekä esine- ja taideteoskuvia. Suurimpia kuvakokoelmia ovat Tatu Hännisen, Hannes Hännisen, Uljas Hakalan, Eric Söderströmin, valokuvaamo Toivasen ja Martti Kuhnon kokoelmat. Muita laajoja kokonaisuuksia ovat mm. Tapperin taiteilijaveljeksiin ja Juholaan liittyvät kuvat sekä Saarijärven harrastajateatteritoimintaan ja talvi- ja jatkosotaan liittyvät kuvat.

Lehtileikearkisto

Saarijärven museon lehtileikearkisto sisältää Saarijärveä koskevia lehtileikkeitä paikallislehdistä sekä muista sanoma- ja aikakauslehdistä. Paikallislehtien sisällöstä ja lehtileikkeistä on laadittu artikkelikohtainen tietokanta, jossa on yli 35 000 viitettä. Suurimmat yhtenäiset kokonaisuudet muodostuvat Keskisuomalaisen, Saarijärveläisen, Saarijärven joulun ja Sampo-lehden artikkeleista.

Käsikirjasto

Pääosan museon käsikirjastosta muodostaa museologiaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, historiaa ja arkeologiaa käsittelevä kirjallisuus. Toinen suuri kokonaisuus muodostuu Saarijärveen liittyvästä kauno- ja tietokirjallisuudesta ja lehdistä.

Tietopalvelu

Saarijärven museo vastaa kokoelmiinsa ja paikallishistoriaan liittyviin kyselyihin.