Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yksityiskokoelmat

Kalmarin makasiinimuseon kokoelma

Kalmarin makasiinimuseon esinekokoelmassa on pääasiassa maatalouteen, metsästykseen, kalastukseen ja käsityöammatteihin liittyviä esineitä. Yksityisomistuksessa olevat esineet kerättiin pääosin 2000-luvun alkupuolella talkoovoimin kyläläisten toimesta ja lainattiin samana vuonna kunnostettuun museorakennukseen. Kokoelmaa on kartutettu vuosittain sen jälkeenkin; vastuuhenkilönä toimii Eero Hiironen. Museo toimii entisessä, 1890-luvulla rakennetussa lainajyvästön viljamakasiinissa, joka sotien jälkeen oli Kalmarin Maamiesseuran kone-, lajittelu- ja peittausasemana.  Museon hoidosta vastaa museorakennuksen omistava Kalmarin Maamiesseura ry.

Tarvaalan maatalousoppilaitoksen kokoelma

Tarvaalan maatalousoppilaitoksen kokoelmaa on alettu kerätä 1970-luvun alussa Tarvaalan opetusmaatilan entiseen, vuonna 1862 valmistuneeseen viljamakasiiniin. Kokoelman perustaja, koulun silloinen johtaja, Tapani Laatu vastasi kokoelman kartuttamisesta. Suurin osa kokoelman esineistä on Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa käytettyjä maanviljelykseen ja karjanhoitoon liittyviä työvälineitä ja tarve-esineitä, mutta joukossa on jonkin verran myös muuta, mm. lähitiloilta Tarvaalasta kerättyä maatalouteen liittyvää esineistöä.

Saarijärven metsäoppilaitoksen kokoelma

Koulun opettajat kokosivat ja laittoivat Saarijärven metsäoppilaitoksen kokoelman esille reservikomppanian aikaiseen arestirakennukseen vuonna 1999 oppilaitoksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Kokoelma sisältää yksinomaan Saarijärven metsäoppilaitoksen käyttämiä metsänhoitoon ja metsänmittaukseen sekä puutavaran valmistukseen liittyviä havainto- ja työvälineitä.

 

Piirretty ikonikuva järjestelmäkamerasta

Bannerin valokuvassa on käynnissä kärkisahan käyttötekniikkaharjoitus metsäkoululla, todennäköisesti 1950-luvun lopulla. Kuva: Saarijärven museon kuva-arkisto.