Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven murre

Saarijärven murre luetaan savolaismurteisiin, tarkemmin länsisavolaisiin murteisiin. Jälkimmäinen alue kattaa suurin piirtein maakunnallisen Keski-Suomen. Savolaismurteissa on paljon yleisitäsuomalaisia ja vähän länsisuomalaisia äännepiirteitä. Jotkut äännepiirteet ovat vain savolaismurteille tunnusomaisia (Lähde: Yli-Luukko Eeva: Saarijärven murretta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita, Helsinki 1997).

Saarijärven kansalaisopiston murrepiiri keräsi yhdessä kyläyhdistysten kanssa vuodesta 2005 lähtien unohtumaisillaan olevia paikannimiä asemoituna tarkkaan paikkaansa peruskartalle. Kerätyt paikannimet sekä peruskartalla jo valmiina olevat paikannimet ovat murrepiirissä käännetty paikallismurteelle. Nyt murrepaikannimikartta on saatu Internettiin 1960-luvun alun himmennetylle karttapohjalle. Kiitos työstä kuuluu saarijärveläissyntyiselle Jukka Rahkoselle.

Saarijärven murrepiiri toivoo jäsenikseen uusia henkilöitä, jotka toisivat ilmi muita unohtumaisillaan olevia paikannimiä. Paikannimet tullaan asettamaan nettikarttapohjalle. Saarijärven kirjastolle voi murrepiirille osoitettuna toimittaa myös kirjallista tietoa paikannimistä tarkasti karttapohjalle asemoituna. Murrepiirin yhtenä tavoitteena on vuosina 2022–2023 kääntää murteelle Saarijärven kirjakielisiä esittelyjä.

Lauri Koskinen on vetänyt murrepiiriä vuodesta 2005. Syksyllä 2022 mukaan tuli myös nuorempaa sukupolvea pitämään murteen kielenä kielten joukossa.

Murrekarttaa pääset tutkimaan osoitteessa https://latuviitta.kapsi.fi/saarijarven_murrekartta/

Lyhyt käyttöohje löytyy täältä (pdf).

 

Piirretty ikonikuva järjestelmäkamerasta

Bannerin valokuvassa murrepiiri työskentelee Saarijärven kirjastossa lokakuussa 2007. Kuva: Pekka Riihimäki, Saarijärven museon kuva-arkisto.