Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Opetus

Päivitetty 31.7.2023

Opetuspaikat lukuvuonna 2023 – 2024

Lukuvuodella 2023 – 2024 musiikin opetusta järjestetään Saarijärvellä, Karstulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Tanssiryhmien ja Lasten lauluryhmän opetus järjestetään Saarijärvellä. Musiikkileikkikouluryhmien opetus järjestetään Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä, Lannevedellä ja Saarijärvellä. Soitinvalmennusta järjestetään Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä ja Saarijärvellä.

Viitasalo-opiston opetussuunnitelma on tullut käyttöön 1.8.2018 alkaen ja sitä on päivitetty 2022. Alla linkit opetussuunnitelmaan, oppilaan oppaaseen ja Eepoksen ohjeisiin.

Saarijärvellä musiikin opetus, muskarit, soitinvalmennukset ja tanssinopetus järjestetään Koulu- ja kulttuurikeskuksen C-osassa osoitteessa Sivulantie 8 C 1, 43100 Saarijärvi.


Opetukseen haku ja ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa viitasalo.eepos.fi

Opetussuunnitelma

Opas uusille oppilaille 2023

Eepos-ohje oppilaille ja huoltajille


Musiikkiopiston toiminta jakaantuu eri osastoihin oppilaiden iän ja tason mukaisesti.

Ensiaskeleena musiikinopiskeluun toimii musiikkileikkikoulu, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille (0-6 vuotiaille) lapsille. Musiikkileikkikoulussa pyritään leikin, laulun ja liikunnan kautta antamaan lapsille musiikillisia perusvalmiuksia sekä tutustutetaan lapsia eri musiikkityyleihin. Musiikkileikkikoulussa lapset jaetaan ikäkauden mukaisiin ryhmiin, kussakin ryhmässä on 5-12 lasta.

Lapset ja vanhemmat saavat mukavia musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä yhdessä musisoiden. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoja apuna käyttäen tuetaan aikuisen ja lapsen positiivista vuorovaikutussuhdetta, lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Laulaminen, loruilu, liikkuminen ja soittaminen ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia, joista saa voimaa ja iloa lapsen ja vanhemman yhteisiin hetkiin muskarissa ja kotona.

Muksumuskari on noin 3-6 -vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat: laulaminen, loruilu, liike, soittaminen ja taideintegraatio ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia. Niiden avulla tuetaan leikinomaisesti lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Lorut ja laulut edistävät lapsen kielellistä ja motorista kehitystä, myös soittimiin tutustutaan monipuolisesti. Turvallisessa vertaisryhmässä opetellaan, itsenäistymistä, tuetaan lapsen sosio-emotionaalista kasvua sekä nautitaan musiikin riemusta.

Viitasalo-opiston opetussuunnitelman mukaan 5 – 8 vuotiaat musiikin opintoihin hakijat otetaan soitinvalmennusoppilaiksi. Soitinvalmennus on tärkeä vaihe uuden oppilaan tutustuttamisessa musiikkiopistossa opiskeluun. Soitinvalmennus kestää yhden lukuvuoden ja tapahtuu sekä ryhmäopetuksena että yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Ryhmätunneilla tutustutaan eri soittimiin, opitaan erilaisia asioita musiikista ja musiikkiopistossa opiskelusta ja tärkeä osa opiskelua on tutustua musiikkiopiston muihin oppilaisiin ja opettajiin. Soitinjaksoilla oppilaat käyvät tutustumassa kolmen viikon jaksoissa 4-5 eri instrumentin opiskeluun joko yksilöopetuksena tai pienissä ryhmissä. Soitinvalmennustunteja on 30 viikkoa lukuvuodessa ja opetusta 30-45 minuuttia viikossa.

Musiikin perusopetuksessa oppilaat opiskelevat jotakin tiettyä soitinta, musiikin hahmotusaineita ja yhteissoittoa. Soitonopetusta voi saada seuraavissa soittimissa: laulu, piano, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, harmonikka, kitara, sähkökitara ja -basso ja lyömäsoittimet, muidenkin soittimien opetusta pyritään järjestämään kysynnän mukaan. Perusopetus jakautuu neljään tasolta toiselle etenevään opintokokonaisuuteen. Opiskeluaika perusopinnoissa on 7-8 vuotta. Lasten lauluryhmä on aloittanut syksyllä 2022 ja siihen voi osallistua n. 7-10 vuotiaat. Lauluryhmä kokoontuu Saarijärvellä.

Musiikin syventäviin opintoihin oppilaat siirtyvät suoritettuaan perusopetuksen opintokokonaisuudet. Syventävät opinnot kestävät 2-3 vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa tähtäimenä on lopputyö. Syventävien opintojen opintokokonaisuuksia on kolme: kaikille yhteiset syventävät opinnot, valinnaiset opinnot ja lopputyö. Syventävien opintojen lopputyöt voivat olla oppilaan omista valinnoista ja mielenkiinnon kohteista riippuen hyvinkin erilaisia: esimerkiksi konserttiohjelman valmistaminen ja esittäminen, omien sävellysten tekeminen ja esittäminen osana konserttia, äänite tai muu tallenne tai vaikka taiteidenväliset projektit ja niihin liittyvä musiikillinen sisältö.

Aikuisosastossa pidetään yllä musiikin perusopinnot suorittaneiden harrastuneisuutta, aikuisosastossa opiskeluaika on kaksi lukuvuotta ja oppilaat suorittavat musiikin perus- tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksia.

Tanssin opetus

Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäjakauman mukaan 3-18 vuotiaille. Opetuspaikkana on Saarijärvi. Opetus on painottunut nykytanssin eri muotoihin. Tanssin perusopetus on tavoitteellista ja opintokokonaisuuksittain tasolta toiselle etenevää. Tanssin perusopetus jakautuu Yhteisiin opintoihin, jossa on kaksi tasolta toiselle etenevää opintokokonaisuutta ja Teemaopintoihin, joka sisältää yhden opintokokonaisuuden. Tanssin Yhteiset ja Teemaopinnot kestävät yhteensä 8-9 vuotta. Näiden lisäksi järjestetään Lasten tanssia 3-5 vuotiaille lapsille. Lisää tietoa löytyy Opas uusille oppilaille – linkistä Opas uusille oppilaille Ryhmiin ilmoittaudutaan nettisivulla viitasalo.eepos.fi

Ajankohtaista

Kansalaisopisto15.11.2022

Tutustu myös

Tervetuloa ilmoittautumaan Viitasalo-opistoon sähköisesti, joko täysin uutena tai nykyisenä oppilaana!

Avaa Eepos-sähköinen palvelu