Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Oppilasmaksut

Päivitetty 3.10.2023

Viitasalo-opiston johtokunta on päättänyt oppilasmaksuista kokouksessaan 28.9.2023 § 27.

Musiikin hahmotusaineiden ja yhteismusisoinnin opinnot sisältyvät oppilasmaksuun.

sisaralennus, 15%

Maksusääntö

Viitasalo-opiston johtokunta päättää lukukausimaksujen suuruudesta vuosittain. Lukukausimaksut laskutetaan neljässä erässä, 2 erää syksyllä ja 2 keväällä (perus- ja opistotason pääaineiset oppilaat ja tanssioppilaat) tai kahdessa erässä (musiikkileikkikoululaiset ja valmennusoppilaat ). Lukukausimaksut on maksettava eräpäivään mennessä. Maksujen laiminlyöminen voi johtaa oppilaan opiskeluoikeuden menettämiseen ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi.

Lukukausimaksut on maksettava, vaikka oppilas lopettaisi opiskelunsa kesken lukukauden. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että oppilas lopettaa opintonsa lukukauden alkaessa mutta lopettamisesta ei ilmoiteta asianmukaisesti musiikkiopiston toimistoon. Mikäli opintojen lopettamiseen on jokin erityisen painava syy, esim. paikkakunnalta pois muuttaminen tai vakava pitkäaikainen sairastuminen, voidaan lukukausimaksun suuruutta sovitella, mikäli opintojen lopettamisesta ilmoitetaan välittömästi musiikkiopiston toimistoon.

Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.

Sosiaalisin ja taloudellisin perustein on haettavissa alennusta lukuvuoden maksuista. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen ja tulotietoineen tulee osoittaa opiston rehtorille 15.9.2023 mennessä. Viitasalo-opiston johtokunta  käsittelee hakemukset. Liitä hakemukseen tulotietosi.

Opiston oppilasmaksut 2023 - 2024

 • 30min / 72 € / lukukausi
 • 30 min / 144 € / lukuvuosi

 • 30 min / 72 € / lukukausi
 • 30 min / 144 € / lukuvuosi

 • Viitasalo-opistossa opiskeleva maksutta
 • Ulkopuolinen opiskelija, 72 € / lukukausi, 144 € / lukuvuosi

 • perustaso (30 min/vko) / 150 € / lukukausi
 • perustaso (30 min/vko) / 300 € / lukuvuosi
 • perustaso (45 min/vko) / 229 € / lukukausi
 • perustaso (45 min/vko) / 458 € / lukuvuosi
 • perustaso (60 min/vko) / 288,50 € / lukukausi
 • perustaso (60 min/vko) / 577 € / lukuvuosi

 • opistotaso (60 min/vko) /  288,50 € / lukukausi
 • opistotaso (60 min/vko) / 577 € / lukuvuosi

 • 30 min / 113,50 € / lukukausi
 • 30 min / 227 € / lukuvuosi
 • 45 min / 153 € / lukukausi
 • 45 min / 306 € / lukuvuosi
 • 60 min / 191 € / lukukausi
 • 60 min / 382 € / lukuvuosi

 • 45 min/vko / 84 € / lukukausi
 • 45 min/vko / 168 € / lukuvuosi
 • 60 min/vko / 116 € / lukukausi
 • 60 min/vko / 232 € / lukuvuosi
 • 90 min/vko / 170 € / lukukausi
 • 90 min/vko / 340 € / lukuvuosi
 • sivuaineena 45 €/ 62,50 € / 117,50 € / lukukausi
 • sivuaineena 90 € / 125 € / 235 € / lukuvuosi

 • MuHa-aineiden opetus / 50 €
 • Tutkinto / 120 €
 • Teoriatutkinto / 30 €
 • Lasten lauluryhmä / 72 € / lukukausi, 144 € / lukuvuosi

 • Bändi (opiston opiskelija) /  kuuluu opinto-ohjelmaan
 • Kuoro, orkesteri, ym. yhtye (ulkopuolinen opiskelija) / 50 € / lukuvuosi

Tutustu myös

Tervetuloa ilmoittautumaan Viitasalo-opistoon sähköisesti, joko täysin uutena tai nykyisenä oppilaana!

Avaa Eepos-sähköinen palvelu