Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Maaseutupalvelut

Vastaamme kuntatasolla viljelijätukien hakemiseen ja maksatukseen liittyvistä tehtävistä.  Osallistumme maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven lisäksi Kannonkosken ja Konneveden kunnat sekä Äänekosken kaupunki. Alueella on noin 600 aktiivimaatilaa. Tehtäviä hoitavat maaseutupäällikkö ja maaseutuasiamiehet. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Saarijärvi. Teemme tiivistä yhteistyötä Pihtiputaan maaseutuhallinnon kanssa viljelijätukihakemusten käsittelyssä.

Keskeisimpiä tehtäviämme ovat: maatalouden viljelijätukihallinto, hirvi- ja petoeläinvahinkojen käsittely, eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävät.

Ehdollisuuden ja ekojärjestelmätuen esitys

Ympäristökorvauksen toimenpiteet esitys

Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet järjestivät 9.1.2024 Teams-infon eläintukien hakemisesta. Infon ohjelma ja esitykset:

 • Uusi eläinten hyvinvointilaki, läänineläinlääkäri Taina Kingelin, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
 • Eläinmääräilmoitus ja kansalliset kotieläintuet, maaseutupäällikkö Markku Rimmi, Saarijärven YTA
 • EU:n eläinpalkkiot, maaseutusihteeri Petteri Savolainen, Keuruun YTA
 • Eläinten hyvinvointikorvaus, maaseutusihteerit Erkki Leppänen ja Sinikka Linnakallio, Pihtiputaan YT

Kingelin: Eläinten hyvinvointilaki (pdf)

Savolainen: EU:n eläinpalkkiot (pdf)

Rimmi: Eläinmääräilmoitus ja kansallinen tuki (pdf)

Leppänen & Linnakallio: Eläinten hyvinvointikorvaus (pdf)

Nämä muuttuu

Vipu-mobiili

 • Viljelijän uusi, koko ajan kehittyvä työkalu
 • ”Pakollinen” kaikille tuenhakijoille
 • Ilmainen kännykkäsovellus Android ja Apple puhelimille
 • viestintäkanava hallinnon ja viljelijän välillä
 • lisätietoa täältä
 • esittelyvideo

Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot

 • Ehdollisuuden noudattaminen useimpien tukien ehtona
 • Sisältää paljon täydentävien ehtojen vaatimuksista
 • Suurimpia muutoksia ovat vaatimus talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ja fosforilannoituksen lannoitetasot -> kaikkien tilojen pitää tehdä jatkossa syysilmoitus
 • Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien pysyvästi nurmikasvustolla. Alaa ei saa jatkossa kyntää

Tuensaajan pitää olla aktiiviviljelijä

 • Aktiiviviljelijän ehto koskee lähes kaikkia viljelijätukia
 • Olet aktiiviviljelijä, jos jokin seuraavista täyttyy:
  • Sait edellisenä tuenhakuvuonna EU:n suoria tukia enintään 5 000 euroa.
  • Tilasi päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana.
  • Todistat maataloustoiminnan harjoittamisen muilla asiakirjoilla

 

Eläintenpitäjän, jolla on hallussaan nautoja, sikoja, lampaita, vuohieläimiä, mehiläisiä tai kimalaisia on rekisteröidyttävä kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Rekisteröityminen koskee myös turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä siipikarjan pitäjiä. Rekisteröitymisvelvollisuus on sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjillä. Mikäli eläintenpitoon käytettävää pitopaikkaa ei ole aikaisemmin rekisteröity, se on rekisteröitävä samassa yhteydessä.

Rekisteröinnit voi tehdä sähköisesti.

Ilmoituslomakkeet     löytyvät Ruokaviraston sivuilta ja ne toimitetaan kuntien maaseutuhallinnon toimipisteisiin.

Eläinrekistereiden ylläpito

Eläinten osto ja myynti-ilmoitukset on muistettava tehdä annettujen määräaikojen puitteissa eläinrekistereihin.

 

Voit hakea korvausta suurpedon (ahma, ilves, karhu, susi) aiheuttamasta viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingosta. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti:

Vipu-palvelussa

tai lomakkeella

Lomake 131

On suositeltavaa, että ilmoitat näiden lisäksi vahingosta myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

 • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
 • Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko.

Voit tehdä vahinkoilmoituksen joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 148.

Tärkeintä on, että viranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Suomessa on voimassa laki hukkakauran torjunnasta. Lain tarkoituksena on ylläpitää korkealaatuista kasvintuotantoa edistämällä hukkakauran torjuntaa. Laki koskee toimenpiteitä, joilla torjutaan hukkakauraa ja estetään sen leviäminen.

Lisätietoa hukkakaurasta ja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Näin estät hukkakauraa leviämästä.

Yhteystiedot:

Markku Rimmi

maaseutupäällikkö

044 4598 245
markku.rimmi@saarijarvi.fi

Jussi Kraft

maaseutuasiamies, Sumiaisten kunnantalo

044 4598 246
jussi.kraft@saarijarvi.fi

Eija Partanen

maaseutuasiamies

040 6715 311
eija.partanen@pihtipudas.fi

Lehmä pellolla

Kumppaneiltamme

Tilaa Keski-Suomen ELY-keskuksen sähköinen viljelijäuutiskirje tästä.

Viljelysuunnitelmia on mahdollista tehdä tällä ohjelmakaudella EU:n maaseuturahastosta tuetun neuvonnan (Neuvon) kautta. Tällöin palvelun tuottaja laskuttaa suunnitelmasta arvonlisäveron osuuden sekä mahdollisen pienen korvauksen. Neuvon kautta seutukunnalla suunnitelmia tekevät mm. ProAgrian neuvojat Esko Janhonen ja Susanna Tiainen. Heidän yhteystietonsa löytyvät täältä.

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke, ProAgria Keski-Suomi

Hankkeen tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, joilla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista. Hankkeen aikana etsitään keinoja olemassa olevan  tutkimusaineiston hyödyntämiseksi Keski-Suomen maataloudessa. Lisätietoa hankkeesta löytyy tästä linkistä.