Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut vastaa kunta-tasolla viljelijätukien hakemiseen ja maksatukseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi maaseutupalvelut osallistuu maaseutuelinkeinojen kehittämis-, maataloustuotannon ohjaamis- ja tukien valvontatehtäviin sekä erilaisten vahinkoarvioiden tekemisiin.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven lisäksi Kannonkosken ja Konneveden kunnat sekä Äänekosken kaupunki. Alueella on noin 650 aktiivimaatilaa. Tehtäviä hoitavat maaseutupäällikkö sekä yksi maaseutuasiamies. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Saarijärvi.

Maaseututoimi hoitaa kunnalle laissa säädetyt maaseutuviranomaistehtävät sekä huolehtii muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin siitä on erikseen säädetty. Keskeisimpiä tehtäviä ovat maatalouden tukihallinto, hirvieläin- ja petoeläinvahinkojen käsittely, eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävät.

Eläintenpitäjän, jolla on hallussaan nautoja, sikoja, lampaita, vuohieläimiä, mehiläisiä tai kimalaisia on rekisteröidyttävä kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Rekisteröityminen koskee myös turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä siipikarjan pitäjiä. Rekisteröitymisvelvollisuus on sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjillä.
Tarvittavat ilmoituslomakkeet löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston sivuilta ja ne toimitetaan kuntien maaseutuhallinnon toimipisteisiin.

Eläinrekistereiden ylläpito

Eläinten poistot, ostot ja myynti-ilmoitukset on muistettava tehdä annettujen määräaikojen puitteissa eläinrekistereihin.

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu

Yhteystiedot:

Markku Rimmi

maaseutupäällikkö

044 4598 245
markku.rimmi@saarijarvi.fi

Jussi Kraft

maaseutuasiamies, Sumiaisten kunnantalo

044 4598 246
jussi.kraft@saarijarvi.fi

Lehmä pellolla