Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupungissa sijaitsevan ELLUNPAJA -niminen kiinteistö (729-408-5-215) ja tontilla sijaitseva teollisuus- ja huoltohalli, jolla sijaitsee keskeneräiseksi jäänyt teollisuusrakennus.

Rakennuksen sijainti on liikenteellisesti hyvä, noin 200 m 13 tiestä, Uuraisten tien varrella. Kiinteistölle on oma tieliittymä. Tontin pinta-ala on 0,3759 ha ja se sijaitsee osoitteessa Sara-ahontie 17, 43100 Saarijärvi.

Rakennetun osan päämitat ovat noin 15 m x 30 m (noin 450 kmrs²) ja korkeus on noin 7 m. Halli on suunniteltu esimerkiksi raskaan ajoneuvokaluston huoltoon ja sen kantavassa rungossa on valmiit kiinnikkeet siltanosturille.

Rakennusluvan mukainen rakennuskokonaisuus on noin 650 krsm² ja siihen sisältyy toimisto-osa, lämpökeskus ja katosrakennelma. Rakennus on niin sanotussa runkovaiheessa, muun muassa lattia, ovet ja ikkunat ja kiinteistötekniikka puuttuvat.

Tontti on tasainen, soramoreenipohjainen (pohjavesialuetta). Kiinteistöllä on valmiina sähkö ja vesiliittymät. Viemäriliittymän osalta sopimus puuttuu, mutta liityntäpiste kunnalliseen viemäriin on valmiina tontin rajan tuntumassa.

Alueella on voimassa oleva asemakaava (hyväksymispäivä 29.3.1983). Kaavamerkintä on TY eli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennustenkorttelialue. Tehokkuus on e=0,4 eli rakennusoikeus on yhteensä 1504 m², josta kaavan mukaista rakennusoikeutta on käytetty 650 krsm². Rakennusoikeutta on jäljellä 854 m².

Pohjavesialuetta koskevat vaatimukset: Rakennuksessa tulee olla tiivis betonilattia ja öljynerotuskaivot. Jos pihalla säilytetään tuotantoon liittyviä koneita esimerkiksi raskasta ajoneuvokalustoa, tulee ”konekenttä” olla asfaltoitu ja hulevedet tulee johtaa öljynerotuksella varustettuun vesikaivoon. Pysäköidyt asiointiin liittyvät ajoneuvot esimerkiksi henkilöautot eivät vaati erityisjärjestelyitä.

 

Olavi Nolte, toimitusjohtaja
puhelin 044 4598 294

olavi.nolte@ssypkiinteistot.fi