Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yksityinen varhaiskasvatus ja kotihoito

Yksityinen varhaiskasvatus on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle ja sen tuen muodot ovat yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan myöntää lapsen hoidon järjestämiseksi kunnan hyväksymälle palveluntuottajalle. Saarijärven kaupungin hyväksymät palvelusetelipalvelun tuottajat ovat Pilke luontopäiväkoti Solmu ja perhepäivähoitaja Suvi Brandt.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan päivähoitoikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle ja kunnan hyväksymälle palvelun tuottajalle.

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle vanhemmat voivat valita lapselleen muun hoitomuodon ja saada siitä Kela-korvausta.

Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Palveluseteli myönnetään vain Saarijärven kaupungin asukkaille. Palvelusetelin kanssa ei voi saada samaan aikaan yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidontukea.

Palvelusetelin hakeminen:

  • Ole yhteydessä palveluntuottajaan ja selvitä, onko yksikössä tilaa. Täytä varhaiskasvatushakemus heidän nettisivuillaan.

 

  • Kun hoitopaikka on varmistunut, tee hoitosopimus palveluntuottajan kanssa. Siinä sovitaan varhaiskasvatukseen liittyvistä yksityiskohdista.

 

  • Täytä palvelusetelihakemus Saarijärven kaupungin nettisivuilla varhaiskasvatuksen lomakkeet -osiossa. Palveluseteli haetaan sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta. Palvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti – säästät aikaa, vaivaa sekä luontoa.

 

  • Palvelusetelin arvon määrittämiseksi toimita tulotositteet eDaisy-asioinnin kautta tai varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan laskennalliseen asiakasmaksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

 

  • Kaupunki tekee palvelusetelipäätöksen ja toimittaa tiedon päätöksestä sekä huoltajille että palveluntuottajalle.

 

  • Mikäli palvelun tarpeeseen, perhekokoon tai perheen tuloihin tulee muutoksia, tulee tehdä muutosilmoitus.

 

 • Hoitosuhteen päättyessä irtisano hoitosuhde palveluntuottajan kanssa sekä palveluseteli kaupungin kanssa.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan päivähoitoikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle ja kunnan hyväksymälle palvelun tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta päivähoitoikäisestä lapsesta (vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka).

Lisätietoa ja hakeminen Kelan toimistosta.

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle vanhemmat voivat valita lapselleen muun hoitomuodon ja saada siitä korvauksena Kelalta:

  • Lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi

 

 • Lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja) eikä perhe ole hakenut palveluseteliä

Lisätietoja lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksamisesta:

Lisätietoa lapsiperheille Kelan sivuilta


Pilke-päiväkoti Tarvaalassa, Saarijärvellä

Pilke luontopäiväkoti Solmu

Uuraistentie 192, 43130 Tarvaala
Puh.  040 6196 543

Tutustu päiväkodin kotisivuihin


Yksityinen perhepäivähoitaja Suvi Brandt

Pyhäkoskentie 56, 43100 Saarijärvi
Puh. 045 1362 241
suvi.brandt@elisanet.fi

Tutustu Facebook-sivuihin